Izbica Kujawska Online -- www.izbica-kujawska.com


Podmenu
Powrót do Artykuły historyczne

Podmenu
Powrót do Strona Główna
 
www.izbica-kujawska.com - Informacje - Artykuły historyczne

Z ponurych kart historii gminy [3]: Niemieckie nazwy miejscowości w gminie Izbica Kujawska w okresie II wojny światowej

Reichsgau Wartheland (Kraj Warty) w sierpniu 1943 r.
(źródło: wikipedia.pl)

Czas na kolejną odsłonę cyklu „Z ponurych kart historii gminy”. Tym razem artykuł poświęcony został w całości niemieckim nazwom miejscowości wchodzącym w skład gminy Izbica Kujawska, nadanym przez niemieckiego okupanta i które były użytkowane w latach 1939-1945.

Obszar Polski, który został zajęty przez wojska niemieckie, został podzielony na dwie części, mianowicie: Generalne Gubernatorstwo oraz tzw. ziemie wschodnie wcielone do Rzeszy (eingegliederte Ostgebiete). Na mocy zarządzenia Adolfa Hitlera z dnia 8 października 1939 r. na tych ostatnich utworzono cztery nowe terytorialne jednostki administracyjne: dwa okręgi (Reichsgau Danzig-Westpreussen i Reichsgau Posen) oraz dwie rejencje (katowicką i ciechanowską). Stosunkowo krótko utrzymała się nazwą Reichsgau Posen, która już w dniu 29 stycznia 1940 r. została zmieniona na Reichsgau Wartheland, czyli okręg Kraj Warty. Wspomniane zarządzenia Hitlera weszło w życie z dniem 26 października 1939 r. i oznaczało jednocześnie kres funkcjonującego od pierwszych dni września zarządu wojskowego, który zastąpiony został przez władze cywilne. Najwyższym zwierzchnikiem władz okupacyjnych w Kraju Warty został namiestnik (Reichsstatthalter). Hitler powołał na to stanowisko Arthura Greisera, który został jednocześnie przywódcą NSDAP w Kraju Warty. W ciągu miesiąca namiestnik Greiser zbudował w Kraju Warty okupacyjną administrację państwową. Rejencją kierował prezes (Regierungspräsident), powiatem starosta (Landrat), miastem - w zależności od jego wielkości - burmistrz lub nadburmistrz (Bürgermeister, Oberbürgermeister). Gminą wiejską kierował Amtkommissar. W skład administracji państwowej wszedł także urząd Pełnomocnika Kraju Warty w Berlinie (Beauftragter des Warthegaues in Berlin).

Obszar Kraju Warty wynosił 43 942,49 km2 i dzielił się na trzy rejencje (poznańską, inowrocławską i kaliską) oraz 38 powiatów wiejskich i 6 powiatów miejskich (Poznań, Łódź, Inowrocław, Gniezno, Kalisz, Włocławek). Z dniem 1 kwietnia 1940 r. w związku ze wcześniejszym wcieleniem Łodzi do Kraju Warty nazwę rejencji kaliskiej zmieniono na rejencję łódzką. Zmianie nazwy towarzyszyło przeniesienie stolicy rejencji z Kalisza do Łodzi. Tak ukształtowany Kraj Warty był największym okręgiem administracyjnym Niemiec i był jedynym okręgiem spośród ziem wschodnich wcielonych do Rzeszy, w skład którego wchodziły ziemie, które w okresie międzywojennym należały wyłącznie do Polski.

Gemeinde Mühlental (Gmina Izbica Kujawska) na tle Landkreis Warthbrücken (powiat Koło) (źródło: www.territorial.de)

Gmina Izbica Kujawska, wchodząca w dalszym ciągu w skład powiatu kolskiego (Landkreis Warthbrücken) znalazła się w granicach administracyjnych rejencji inowrocławskiej (Regierungsbezirk Hohensalza).

Wkrótce po zakończeniu Niemcy przystąpili do zorganizowanego niszczenia wszelkich oznak polskości, głównie poprzez wynarodowienie oraz germanizację. Jednym z przejawów germanizacji była konsekwentnie realizowana zmiana nazw miejscowości na zajętych terenach. Izbicy Kujawskiej nadano nazwę Mühlental (Dolina Młynów). Niemiecka nazwa miasteczka pochodziła od licznych wiatraków widocznych ze wzgórz okalających osadę. Nie jest znana dokładna data wprowadzenia niemieckiej nazwy miejscowości, nie podają jej żadne opracowania naukowe dotyczące historii Izbicy Kujawskiej. Zapewne wprowadzono ją pomiędzy 21 grudnia 1939 roku a 1 kwietnia 1940 roku. Pierwsza z dat stanowi dzień wydania aktu prawnego „Die Verordnung über die Einführung der Deutschen Gemeindeordnung in den eingegliederten Ostgebieten vom 21. 12. 1939” (tł. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia niemieckiego porządku gminnego na ziemiach wschodnich wcielonych do Rzeszy z dnia 21.12.1939), zaś druga faktycznego wprowadzenia w życie art. III tegoż zarządzenia tj. 1 kwietnia 1940 r. Po tej dacie w dokumentach pojawiają się już w przeważającej większości zniemczone nazwy polskich miejscowości w gminie Izbica Kujawska. Swoistą ironią losu jest fakt, iż nadana przez okupanta niemiecka nazwa Izbicy Kujawskiej, pozwala niejednokrotnie na jednoznaczne odróżnienie w wielu materiałach naszego miasteczka od innej Izbicy - położonej nad rzeką Wieprz w województwie lubelskim.

Fragment Verordnungsblatt des Reichsstatthalters im Warthegau z dnia 18 maja 1943 r. ze zmianami w niemieckich nazwach miejscowości m.in. w Landkreis Warthbrücken, s. 109. (źródło: zbiory prywatne)

We wspomnianym przedziale czasu władze okupacyjne wprowadziły w Izbicy niemieckie nazwy ulic i placów. Część z nich zmieniono na podstawie dosłownego tłumaczenia, inne zaś otrzymały nazwy czysto propagandowe. Do tych pierwszych należały ulice: Toruńska (Thornstrasse), Kościelna (Kirchenstrasse, została później przemianowana na Hindenburgstrasse), Warszawska (Moosburgerstrasse – od Moosburg, średniowiecznej nazwy miasta Przedecz, do którego prowadziła), Pierackiego - (Wartbrückenstrasse, od Warthbrücken, zniemczonej nazwy Koła). Do drugiej grupy należały ulice: Legionów (Weberstrasse), Narutowicza (Hermann-Göring-Strasse), Garbarska (Horst-Wessel-Strasse), Plac Józefa Piłsudskiego (Adolf-Hitler-Platz).

Wraz ze zmianą nazwy Izbicy zniemczono szereg innych miejscowości wchodzących w skład gminy. Wszędzie tam, gdzie występowały problemy z przetłumaczeniem nazw polskich na niemieckie, władze ustalały nowe nazwy, biorąc głównie za podstawę cechy okolicy bądź też krajobrazu.

W dniu 18 maja 1943 roku zarządzeniem namiestnika Kraju Warty wprowadzono zmiany w nazewnictwie, które dotyczyły zwłaszcza miejscowości posiadających stacje pocztowe, dworce kolejowe czy punkty załadunku towarów. Dotknęły one także nasza gminę. Dotychczasowa nazwa Izbicy Kujawskiej „Mühlental” zmieniono na Mühlental (Kr. Warthbrücken), a więc dodano do funkcjonującej już nazwy zniemczoną nazwę powiatu kolskiego. Prawdopodobnie chodziło w tym przypadku o podkreślenie lokalizacji naszej osady w obrębie Wielkiej Rzeszy Niemieckiej i odróżnienie jej nazwy od innych miejscowości posiadających do czasu wprowadzenia zmiany identyczną lub zbliżoną nazwę. Tym samym aktem prawnym zmieniono nazwę przedwojennej Pasieki z „Bienenau” na „Hagenhauland”. W tym samym roku zmieniły się także nazwy co najmniej kilku innych miejscowości.

Poniżej zamieszczam tabelę z niemieckimi nazwami miejscowości wchodzącymi w skład gminy Izbica Kujawska.

Tabela
Wykaz najważniejszych miejscowości gminy i ich niemieckich nazw


Polska nazwa
Niemiecka nazwa
(1939-1943)
Niemiecka nazwa (1943-1945)
(- bez zmian)
Augustynowo
Augustenfeld
-
Błenna
Blennwitz
-
Błenna A
Rudolfsfelden
-
Błenna B
Blindau
-
Chociszewo
Erlenbusch
-
Chotel
Lampelsdorf
Friedensruh
Ciepliny
Zepliny
-
Ciepliny Budy
Zeplinske Budy
-
Cieplinki
Warmbrunn
-
Długie
Langenau
Langsdorf
Gąsiorowo
Vogelsang
-
Grochowiska
Vogelweide
-
Grochowiska kol.
Linsental
-
Helenowo
Helenowo
-
Hulanka
Kirmeshöh
-
Izbica Kujawska
Mühlental
Mühlental (Kr. Warthbrücken)
Joasin
Jarschin
-
Józefowo
Josefsberg
-
Kazanki
Jägersdorf
-
Kazimierowo
Hetkendorf
-
Komorowo
Grünberg
-
Mchówek
Kleinmoosheim
-
Mieczysławowo
Schulzenheim
-
Modzerowo
Pappeln
-
Naczachowo
Römersdorf
Konkelshof
Nowa Wieś
Neudorf
-
Obałki
Oberhof
-
Pasieka
Bienenau
Hagenhauland
Podtymień
Eggesin
-
Skarbanowo
Finkenheim
-
Słubin
Birkenau
-
Sokołowo
Falkendorf
-
Szczkowo
Schokau
-
Szczkówek
Buchenheim
-
Ślazewo
Schleusen
-
Śmielnik
Smielnik
-
Śmieły
Dornstein
-
Świętosławice
Heiligenort
-
Świszewy
Fichtengrund
Schwarzau
Tymień
Timmingen
-
Wietrzychowice
Deutschwalde
Deutschenwalde
Wiszczelice
Schützen
-
Wólka Komorowska
Lehmbruch
Wulfen
Zakręty
Krummweg
-
Zdrojówka
Altenquell
-
Zdzisławin
Lindenberg
-

Na koniec chciałbym podziękować p. Rolfowi Jehke za pomoc w dotarciu do wielu trudnodostępnych dokumentów źródłowych (część z nich zostanie wykorzystana w kolejnych artykułach z serii "Z ponurych kart historii gminy"). Pomocne okazały się również ogólne opracowania dotyczące Kraju Warty autorstwa m.in. Czesława Łuczaka oraz Czesława Madajczyka. W przypadku Izbicy Kujawskiej nadal nieocenione pozostają pozycje prof. dra hab. Marcelego Kosmana, pomimo upływu już blisko pół wieku od ich opublikowania. Więcej szczegółów w bibliografii, którą zamieszczam poniżej.

BŁAŻEJ NOWICKI


Bibliografia:

Opracowania i monografie:

Hederych J., Izbica Kujawska w XX w., [w:] Zapiski Kujawsko - Dobrzyńskie, t. 12: miasta Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku, Włocławek 1998.
Kosman M., Izbica Kujawska - przeszłość i teraźniejszość, [w:] Rocznik Wielkopolski wschodniej, t.2, Poznań 1974.
Kosman M., Okupacja hitlerowska w Izbicy Kujawskiej, [w:] Przegląd Zachodni 1969.
Łuczak C., Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i Ziemi Łódzkiej (Kraj Warty), Poznań 1993.
Łuczak C., Kraj Warty 1939-1945, Poznań 1972.
Łuczak C., Pod niemieckim jarzmem. Kraj Warty 1939-1945, Poznań 1996.
Madajczyk C., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. T. 1 i 2, Warszawa 1970.

Strony internetowe:

www.territorial.de
www.wikipedia.de
www.wikipedia.pl
izbica-kujawska.com - Izbica Kujawska Online. Niezależny serwis informacyjny gminy i miasta Izbica Kujawska
ul. Polna 2 m. 3, 87-865 Izbica Kujawska
e-mail: kontakt@izbica-kujawska.com
---------------------------------------------
Copyright 2002-2018 by Błażej Nowicki

Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 13.0.1, Opera 11.10 PL, Google Chrome 10.0.648.133
Kodowanie znaków: utf-8
Zabronione jest kopiowanie kodu źródłowego strony i grafiki bez zgody redakcji !!!

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na takie praktyki.
Podstawa prawna: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Hosting: INFO-CAL