Izbica Kujawska Online -- www.izbica-kujawska.com


INFO
Serwis internetowy
Izbica Kujawska Online funkcjonuje jako zarejestrowane czasopismo

[Więcej informacji i kontakt]

Ostatnio na FORUM

Re: Co wam nie podoba w naszym mieście. Dyskusja otwarta
autor: Miroslaw333
data: 15.04.2019
godzina: 15:53
Re: Mechanicy w Izbicy Kujawskiej
autor: Miroslaw333
data: 15.04.2019
godzina: 15:53
Re: Mechanik samochodowy
autor: Miroslaw333
data: 15.04.2019
godzina: 15:52
Wynajmę od kogoś/kupię garaż w Izbicy Kujawskiej
autor: Beata
data: 05.03.2019
godzina: 20:34
Ciemności Izbickie
autor: Banita
data: 21.01.2019
godzina: 16:46

Interesują Cię sprawy Izbicy (...i nie tylko)?

Zabierz głos na
FORUM IZBICA !!!


Wyszukiwarka
w serwisie w Google

Dziennik
Dziś
Imieniny:

Sonda
Jakiego rodzaju działalności/usług brakuje Ci w Izbicy Kujawskiej?
gastronomii (kawiarnia, pub, bar,restauracja)
usług finansowych (doradztwo finansowe, agencje finansowe)
usług prawniczych (notariusz, radca prawny)
usług informatycznych (sprzedaż/naprawa komputerów, projektowanie stron www)
sklepów odzieżowych ze znanymi markami
obiektów rozrywkowych (kino, kręgielnia)

Księga Gości
Zostaw po sobie ślad!

Wpisz się !

Przeglądaj


 
www.izbica-kujawska.com - Strona Główna

Witamy wszystkich na pierwszej, nieoficjalnej stronie poświęconej w całości Izbicy Kujawskiej i jej okolicom. Jest to urocze, niewielkie miasteczko o ponad 600 - letniej historii. Mamy nadzieję, iż strona zachęci Państwa do odwiedzenia naszej miejscowości. Zapraszamy !!!

 
WIADOMOŚCI
Chcesz napisać artykuł? Masz ciekawe zdjęcia? Pasjonuje Cię historia Izbicy Kujawskiej?
Posiadasz jakiś ukryty talent? Napisz! Adres: kontakt@izbica-kujawska.com


"Coronata z izbickiego wzgórza. Historia Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” w Izbicy Kuj.: Recenzja książki

Dodał: Błażej Nowicki, dnia 26.07.2018, 11:01

W 2017 roku nakładem bydgoskiego Domu Wydawniczego „Margrafsen” ukazała się książka pt. „Coronata z izbickiego wzgórza. Historia Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” w Izbicy Kujawskiej”. Jest to pierwsza w historii monografia izbickiej parafii. Jej pojawienie się na rynku wydawniczym nie było specjalnie nagłośnione (brak wzmianki na stronie internetowej izbickiej parafii, nie pojawiła się również żadna informacja o publikacji na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej). Informacje na temat „Coronaty” można znaleźć jedynie na stronie wydawnictwa i stronie prywatnej autora. Szkoda, tym bardziej, iż opracowań książkowych poświęconych Izbicy Kujawskiej jest jak na lekarstwo. Książka jak do tej pory nie doczekała się recenzji w internecie, nie dotarłem również do jakiejkolwiek jej recenzji w wersji papierowej.

Autorem publikacji jest Stanisław Burmistrzak (ur. w 1946 roku we Włocławku), absolwent Technikum Budowlanego we Włocławku. W trakcie kilkudziesięcioletniej kariery zawodowej zajmował wiele różnych stanowisk, związanych z bezpośrednim wykonawstwem budowlanym m.in. majstra budowy, kierownika budowy, szefa wykonawstwa, inspektora nadzoru oraz dyrektora. Okres dzieciństwa spędził w nieodległym Lubominie, przez co - jak sam podkreśla - łatwo było mu się wczuć w przeszłość teraźniejszość Izbicy i okolic. Od kilkudziesięciu lat mieszka już w znacznej odległości stąd (od 1998 roku w Bydgoszczy). „Coronata z izbickiego wzgórza” nie jest jego pierwszą publikacją książkową. W swoim dorobku ma m.in. następujące pozycje: „Niezatarty ślad przeszłości” (wydana w 2013 roku), „Ślad na polskiej ziemi” (2014) oraz „Ród Drya (Dryja) w polskiej historii” (2016).

„Coronata z izbickiego wzgórza” została wydana w oprawie miękkiej ze skrzydełkami, w formacie A4, liczy 334 strony. W publikacji niestety nie podano, kto odpowiada za projekt okładki, pozwolę więc sobie na jej krótki opis. Motywem przewodnim całej okładki jest zdjęcie kościoła parafialnego w Izbicy Kujawskiej. Na przedniej stronie okładki zawiera główny tytuł publikacji tj. „Coronata z izbickiego wzgórza”, w tym słowo „Coronata” posiada złocenia. Tył okładki zawiera dodatkowo słowa autora odnoszące się do znaczenia słowa „ojczyzna” oraz link do jego prywatnej strony internetowej.

Zasadniczą część pracy Stanisław Burmistrzak podzielił na sześć rozdziałów (I-VI), które poprzedza krótki wstęp. Autor we wstępie zaznacza, iż książka przeznaczona jest dla przeciętnego czytelnika a nie naukowca, stąd też podjął decyzję o rezygnacji z przypisów oraz odnośników, ograniczając się jedynie do wskazania w przedostatnim rozdziale źródeł uzyskanych informacji. Czy było to słuszne? Moim zdaniem nie. Brak przypisów obniża znacząco wartość publikacji. Coraz bardziej zauważalny jest trend, w ramach którego autorzy, w coraz większej ilości wydawnictw stricte popularnonaukowych decydują się na zamieszczanie przypisów. Przypisy ułatwiają zwykłemu czytelnikowi dotarcie do konkretnej, interesującej go kwestii. Nie musi to od razu oznaczać potrzeby szeroko zakrojonych badań naukowych. W przypadku „Coronaty” dotarcie do źródła konkretnych fragmentów pracy jest utrudnione. Ciekawym zaś posunięciem wydaje się zastosowanie większego rozmiaru czcionki, która z pewnością ułatwia czytanie, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku nieco starszych czytelników monografii. Znaczna część fotografii opublikowana została na dobrej jakości papierze kredowym.

Przejdę do omówienia poszczególnych rozdziałów. Jak już wspomniałem, jest ich sześć, mianowicie: I. Izbica Kujawska; II. Kościół katolicki na Kujawach; III. „Coronata” z izbickiego wzgórza; IV. Z życia parafii w XXI w. ; V. Źródła uzyskanych informacji i wykorzystane opracowania; VI. Poczucie więzi.

Rozdział I składa się z dwóch zasadniczych podrozdziałów (1. Położenie geograficzne oraz 2. Historia Izbicy Kujawskiej) W pierwszej części autor pokrótce omawia położenie geograficzne Izbicy Kujawskiej, uwzględniając m.in. opis historyczno-topograficzny Izbicy Kujawskiej ze stycznia 1820 r. W rozdziale zamieszczono ciekawą mapę Kujaw z XVI w. , która była już jednak udostępniona szerszej grupie osób. W drugiej części tego rozdziału autor skupił się na przedstawieniu dziejów Izbicy Kujawskiej od czasów najdawniejszych aż po czasy współczesne. To pierwsza po bardzo długiej przerwie próba omówienia dziejów kujawskiego miasteczka (do tej pory nadal najbardziej wartościową pozycją odnośnie dziejów Izbicy Kujawskiej jest opracowanie prof. dr hab. Marcelego Kosmana pt. „Izbica Kujawska - przeszłość i teraźniejszość”, [w:] Rocznik Wielkopolski wschodniej, t.2, Poznań 1974). Synteza historii Izbicy Kujawskiej w „Coronacie” licząca 37 stron wydaje się być udana, choć autor nie ustrzegł się kilku błędów, ale będzie o tym mowa w końcowej części recenzji.

Rozdział II jest jednym z dwóch najobszerniejszych w książce (obok rozdziału IV) i w opinii piszącego recenzje najbardziej znaczący w przekroju całej pracy Stanisława Burmistrzaka. W poszczególnych podrozdziałach przedstawiono (zachowana pisownię oryginalną): 1. Kościoły i obiekty sakralne w Parafii Izbica Kujawska; 2. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; 3. Kościół filialny p.w. św. Floriana w Sokołowie – „Pustyni”; 4. Miejscowości w parafii; 5. Cmentarz parafialny; 6. Duchowieństwo w parafii izbickiej; 7. Stowarzyszenia w parafii izbickiej; 8. Reorganizacja parafii izbickiej; 9. Zgromadzenie Księży Orionistów; 10. Zgromadzenie Małych Sióstr Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek.

Rozdział III poświęcony jest obrazowi Matki Bożej Różańcowej – Matki Bożej Izbickiej, popularnie zwanej „Coronata”. Autor opisuje detale obrazu i jego burzliwe dzieje na przestrzeni wieków. W dalszej części rozdziału autor przytacza przykłady łask udzielonych za pośrednictwem Matki Bożej Izbickiej wyjętych z pamiętnika parafialnego do 1947 r., według publikacji „Izbica Kujawska w promieniach Coronaty”, wydanej we Włocławku w 1947 r. W omawianym fragmencie pracy nie zabrakło także opisu łask za pośrednictwem Matki Bożej Izbickiej po 1947 r.

W rozdziale IV autor skupia się na przedstawieniu życia parafii w XXI w. Jest to najobszerniejsza część książki (licząca 111 stron). Stanisław Burmistrzak podkreśla, iż chciał w szerokim zakresie ukazać życie parafii w obecnym czasie, aby potwierdzić ciągłość zarówno podtrzymywanych jak i nowych tradycji. W tym celu wykorzystał szereg informacji przekazanych przez miejscowych parafian, pomocne w tym celu okazały się także zasoby parafialnego archiwum jak i osobiste uczestnictwo autora w wielu nabożeństwach. Pomimo, iż jest to najobszerniejszy fragment jego pracy, z niezrozumiałych dla recenzenta przyczyn jego podrozdziały nie zostały uwzględnione w spisie treści, co wydaje się dość dużym niedopatrzeniem. Zastosowano tutaj również nieco inną formę podziału treści w stosunku do pozostałych rozdziałów. Rozdział IV dzieli się na trzy główne części: A. Wydarzenia stałe w parafii; B. Wydarzenia odrębne w parafii oraz C. Organizacje i stowarzyszenia aktualne (2017 r.) uczestniczące w życiu parafii. Strażacy w służbie Bogu. Każda z tych części podzielona jest na mniejsze podrozdziały.

W części A. autor omówił m.in. posługi (uświęcenia, nauczania, biskupie); asystę procesyjną; odpusty; inne uroczystości związane z procesją w mieście (droga krzyżowa oraz Boże Ciało); pielgrzymkę w „Rocznicę izbicką” do Brdowa; Spotkania Młodych na Lednicy oraz szeroko pojęte życie parafii (kładąc nacisk na działające w ramach parafii różnego rodzaju wspólnoty, kręgi, koła i grupy modlitewne). Znaczny fragment części A. zajmują protokoły z wizytacji biskupich izbickiego kościoła z lat 1950-2017. Autor pokusił się także o zamieszczenie refleksji i wspomnień izbickich pielgrzymów.

Stanisław Burmistrzak w części B. rozdziału IV stara się przybliżyć wybrane wydarzenia z życia parafii, unikalne i wyróżniające się z perspektywy czasu. Tym samym nawiązuje do śmierci papieża Jana Pawła II (przytoczone zostają m.in. wpisy parafian z księgi kondolencyjnej); przywołuje opis Misji Świętej z 2007 r. ; obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży, w tym poświęcając miejsce głównie na ŚDM w Krakowie, które odbyły się w 2016 r.

Bardzo miłym zaskoczeniem dla recenzenta była część C. omawianego rozdziału, w którym autor książki dość szczegółowo omówił historię i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, działających w obrębie izbickiej parafii (19 stron!) W tym fragmencie pracy omówione zostały OSP z następujących miejscowości: Izbica Kujawska, Sarnowo, Skaszyn, Świszewy, Pasieka, Nowa Wieś, Naczachowo oraz Wietrzychowice. Wydaje się, że jest to nie lada gratka dla osób zainteresowanych szeroko rozumianym pożarnictwem.

W rozdziale V autor przedstawia źródła uzyskanych informacji i wykaz wykorzystanych w trakcie pisania pracy opracowań. Po wykazie zamieszczonych pozycji można wnioskować, iż Stanisław Burmistrzak korzystał z różnorodnych materiałów (zarówno archiwalnych, jak i źródeł drukowanych czy opracowań). Można mieć zastrzeżenia do wyraźnego braku podziału wykorzystanych materiałów na archiwa, źródła drukowane, czasopisma i opracowania. Forma zamieszczonych pozycji bibliograficznych również budzi zastrzeżenia (nie odpowiada normom przyjętym w historiografii polskiej), jednakże autor - jak już wspomniałem - zastrzega, iż opracowanie nie ma charakteru naukowego, stąd też trudno o jednoznaczną ocenę tego aspektu. W omawianym rozdziale znalazło się także miejsce na podziękowania dla osób, które udzieliły autorowi wsparcia w trakcie pisania pracy.

Wyraźnie wyróżniającym się na tle pozostałych jest ostatni, VI rozdział książki. Autor chciał w pracy nawiązać nie tylko do Matki Bożej ale również do własnej Matki rodzicielki i tym samym „powiązać całą treść uczuciem szczęścia, miłości i przywiązania, jakim jest słowo Matka”. W tym celu zamieścił swoje wspomnienia związane zarówno z matką autora jak i życiem na kujawskiej wsi w połowie lat pięćdziesiątych XX w., które były publikowane na łamach jego wcześniejszych książek. Autor recenzji uważa, że wspomnienia naocznych świadków historii są niezmiernie ważne i zawsze wzbogacają treść publikacji.

Oczywiście Stanisław Burmistrzak nie ustrzegł się w swojej książce błędów a moim obowiązkiem jest o tym wspomnieć. Książka nie jest wolna również od pewnych braków, o których będzie mowa poniżej. Dla ułatwienia czytania i posegregowania zastrzeżeń, wypunktowałem je.

1. Brakujące zdjęcia archiwalne, niewyraźne i częściowo nieprawidłowo podpisane zdjęcia

- Jak sugeruje sam podtytuł książki „Historia Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej” czytelnik ma prawo spodziewać się po publikacji liczącej grubo ponad 300 stron pewnej ilości zdjęć archiwalnych. Coś co miało być dużą zaletą książki (duża ilość fotografii), wydaje się paradoksalnie jednocześnie jej wadą. Dlaczego? W całej książce - wydaje się to aż nieprawdopodobne - nie ma ani jednego (!) archiwalnego zdjęcia kościoła parafialnego w Izbicy Kujawskiej, podobnie rzecz ma się z kościołem na „Pustyni” w Sokołowie. Jak to jest możliwe? Istnieje przecież seria bardzo dokładnych zdjęć kościoła parafialnego, wykonanych w 1910 r. przez S. Pronaszko, na których doskonale widać zamalowaną obecnie polichromię wewnątrz kościoła parafialnego. Istnieją również fotografie izbickiego kościoła z lat 20-tych ubiegłego wieku, autorstwa przedwojennego miejscowego fotografa Adama Jarońskiego, Antoniego Sachajdaka z końca lat 30-tych XX w., seria zdjęć z kolekcji Adama Kwiatkowskiego z początku XX w. oraz 1955 r., istnieją również zdjęcia kościoła parafialnego z okresu okupacji hitlerowskiej (ok. 1941 r.) , o których wydanie w formie pocztówek postarał się Ewald Lüdke - niemiecki przedsiębiorca, prowadzący sklep z tekstyliami i materiałami piśmiennymi. Znane są też zdjęcia z remontu kościoła parafialnego przeprowadzonego w latach 80-tych ubiegłego wieku (m.in. wymiana wieżyczki kościoła) Trudno jest mi uwierzyć, iż parafia izbicka nie dysponuje własnymi, archiwalnymi zdjęciami obu kościołów. Rozwodzę się tutaj nad budynkami, ale w rozdziale II zabrakło również dostępnych zdjęć duchowieństwa. Bez problemu można przecież dotrzeć do fotografii grupowych przed izbickim kościołem na których utrwaleni zostali księża: Paweł Guranowski, Jan Czapla, Wiktor Rysztogi, Władysław Góra… Trudno tutaj też mówić o braku miejsca w publikacji, wystarczyło zrezygnować z choćby części zdjęć przedstawiających wydarzenia bieżące. Brak zdjęć archiwalnych uważam za bardzo duży minus publikacji.
- W publikacji znalazło się za to miejsce na niewyraźne, niedoświetlone zdjęcie, które w moim odczuciu nie powinno być dopuszczone do publikacji (s. 111, remont kościoła „na Pustyni”).
- Istnieją zdjęcia nieprawidłowo podpisane, np. błędne nazwisko prezesa OSP Chrzanowski, powinno być Krzanowski (s. 270, pierwsze zdjęcie od góry).
- brak konsekwencji w numeracji stron zawierających zdjęcia, raz numeracja jest (np. s. 111 i 112), innym razem jej nie ma (np. ss. 198-200, ss. 212-219).
- przy przeważającej ilości zdjęć nie ma ich podpisów, datę i tematykę wydarzenia utrwalonego na zdjęciu trzeba niestety szukać w tekście.
- brak numeracji i indeksu zamieszczonych fotografii, co przy ponad 150 fotografiach jest według autora recenzji sporym zaniechaniem.

2. Literówki

To jeden z największych problemów omawianej pracy. Literówek jest niestety sporo, różnego typu. Prawdopodobnie problem wynika ze zbyt szybkiej korekty lub - co gorsza - nie było jej wcale. Ze względu na charakter literówek można wyróżnić:

- literówki w nazwach miejscowości: Tymingen (s. 45, powinno być Timmingen), Grunberg (s. 45, powinno być Grünberg),
- literówki w nazwiskach: Brunon Heusmann (s. 45, powinno być Brunon Hausmann), Barbara Kobiak (s. 51, s. 53, powinno być Barbara Kubiak), Sylwester Daszkowski (s. 53, powinno być Sylwester Daszykowski), Józef Nacny (s. 75, powinno być Józef Nocny - błąd powtórzony na tej samej stronie trzykrotnie, ten sam błąd na s. 152), Kneiffla (s. 151, powinno być Kneifla), Straganik Krystian (s. 238, powinno być Strabanik Krystian); Jarosław Pełczyński (s. 269, powinno być Jarosław Pałczyński), szcześniak (nazwisko z małej litery, s. 232, powinno być Szcześniak), istnieje też dość kuriozalny błąd… w opisie błędu na nagrobku Zdzisławy Marii Wodzińskiej (tablica nagrobna posiada błąd w nazwisku- Wodzyńska, autor podaje jako błąd wersję z prawidłowym nazwiskiem Wodzińska, które na płycie nagrobnej w takiej postaci nie występuje, ss. 48-49)
- literówki w datach: 20010 (s. 56, powinno być 2010), 953 (s. 74, powinno być 1953), 1863 (s. 154, powinno być 1963)
- literówki w zdaniach, np. „Rada ta powinny istnieć w każdej parafii” (s. 238, powinno być „Rada ta powinna istnieć w każdej parafii”)

3. Błędy merytoryczne

- plac pod budowę kościoła ewangelickiego w Izbicy podarowała pani Nußbeutel, nigdzie w źródłach niemieckich nie ma wzmianki, iż jest to ta sama działka, którą wyznaczył pod budowę kościoła w 1779 r. książę Michał Aleksander Czetwertyński (s. 37)
- niestety nieprawdą jest, iż pastorówka została wybudowana w tym czasie co kościół ewangelicki (s. 37). Kamień węgielny pod pastorówkę został położony w 1936 r., a więc 30 lat po rozpoczęciu budowy kościoła ewangelickiego, obiekt został oddany został do użytku w 1938 r. , a uroczyste otwarcie odbyło się w obecności Juliusza Bursche, Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (wedle relacji pastora izbickiego Richarda Kneifla).
- cyt.: „Tak wyglądała podróż między dwoma odległymi od siebie o 14 km miasteczkami; Brdowem a Izbicą.” (s. 25) Niezależnie od wyboru drogi pomiędzy obiema miejscowościami, zdanie to jest dość niefortunne i z pewnością może wprowadzić w błąd czytelnika, który nie zna lokalnej topografii. Realna odległość pomiędzy obiema miejscowościami wynosi ok. 8 km.
- cyt.: „W czasie II wojny światowej izbicka świątynia parafialna przez czas pewien była gettem, miejscem przetrzymywania Żydów przed wywózką do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem[…]”. Autor utożsamia budynek świątyni parafialnej z gettem, co nie jest do końca właściwie, gdyż getto jest pojęciem szerszym i odnosi się do części miasta. Właściwe getto w Izbicy Kujawskiej było zlokalizowane przy ul. Garbarskiej i miało charakter otwarty.

4. Braki

Oprócz wspomnianego już wyżej braku archiwalnych zdjęć dotyczących historii parafii w Izbicy Kujawskiej, autor zaniechał publikacji imion i nazwisk wikariuszy, których do XX w. przewinęło się kilkudziesięciu, a o których wykaz pokusił się w latach dwudziestych ubiegłego wieku ks. Marian Chytrzyński (s. 149) Przez to obraz duchowieństwa przedstawiony w jednym z podrozdziałów jest niepełny. Wykaz można było zamieścić chociażby w formie tabeli.

5. Inne

- w ostatnim rozdziale autor użył sformułowania hymn „Jeszcze Polska nie zginęła” (s. 321). Recenzent dobrze rozumie wspomnieniowy i nieco luźny charakter ostatniej części książki, jednakże hymn Polski ma oficjalną nazwę: „Mazurek Dąbrowskiego”.
- Stanisław Burmistrzak pisząc o działalności klubu sportowego „Odnowa” odnosi się do sukcesów klubu koszykarskiego Anwil Włocławek, cyt.: „wielokrotnego wicemistrza Polski”. W roku pisania książki przez autora (2017), włocławska miała już na koncie jeden tytuł mistrzowski (2003). Przedstawienie drużyny powinno przede wszystkim uwzględniać sukcesy największe, a takim jest Mistrzostwo Polski.
- razi nieco bezrefleksyjny opis Radia Maryja zamieszczony przez autora publikacji, cyt. „To radio broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci, upomina się o ludzi społecznie odrzuconych, budzi odpowiedzialność za rodzinę, ojczyznę i Kościół, walczy o godność osoby ludzkiej, o dobre imię ludzi wierzących i od wielu lat promuje postawy patriotyczne oparte na nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II”. Omawiana stacja radiowa wielokrotnie na swojej antenie emitowała ksenofobiczne i antysemickie hasła, które z chrześcijańskimi wartościami nie mają nic wspólnego.

Czas na podsumowanie. Książka „Coronata z izbickiego wzgórza” pomimo pewnych niedoskonałości jest pierwszą, dość interesującą próbą syntezy dziejów parafii izbickiej. Nigdy wcześniej na rynku wydawniczym nie ukazała się tak obszerna publikacja w formie książkowej, związana bezpośrednio z Izbicą Kujawską i jej okolicami. Moim zdaniem powinien zaopatrzyć się w nią każdy miłośnik historii lokalnej, nie tylko katolik. W stosunku do wielu poprzednich wydawnictw związanych z Izbicą Kujawską, „Coronata z izbickiego wzgórza” jest książką odpłatną, jej cena wynosi 50 zł. Na cenę złożyły się z pewnością duże koszty druku (objętość książki), niski nakład (ok. 400 egzemplarzy) i duża ilość zamieszczonych w opracowaniu zdjęć (ponad 150). Książkę można jeszcze nabyć bezpośrednio u jej autora, część nakładu znajduje się również w kancelarii izbickiej parafii. Dla Czytelników Izbica Kujawska Online przygotowałem niespodziankę, o szczegółach poinformuję niebawem na stronie głównej serwisu i fanpage’u na Facebook’u.

BŁAŻEJ NOWICKI

[Okładka książki]

[Strona tytułowa książki]
[wróć do newsów]Powered by PsNews


izbica-kujawska.com - Izbica Kujawska Online. Niezależny serwis informacyjny gminy i miasta Izbica Kujawska
ul. Polna 2 m. 3, 87-865 Izbica Kujawska
e-mail: kontakt@izbica-kujawska.com
---------------------------------------------
Copyright 2002-2019 by Błażej Nowicki

Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 13.0.1, Opera 11.10 PL, Google Chrome 10.0.648.133
Kodowanie znaków: utf-8
Zabronione jest kopiowanie kodu źródłowego strony i grafiki bez zgody redakcji !!!

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na takie praktyki.
Podstawa prawna: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Hosting: INFO-CAL
 

Mniejszości wyznaniowe


PARAFIA EWANGELICKO - AUGSBURSKA W IZBICY KUJAWSKIEJ (OBECNIE NIEISTNIEJĄCA)


APEL DO CZYTELNIKÓWŻYDZI W IZBICY KUJAWSKIEJ


Polecane

Izbica do 1945r.

Miasto w latach 1945-89

Izbica obecnie

Dawne uroczystości

Organizacje

Mieszkańcy

Prace budowlane

Okolicznościowe

Pocztówki

Z lotu ptaka

Panoramy 360o

Panoramy 180o

Mapy

Znane osoby

Zabytki

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne

Okolice


Ogłoszenia
OGŁOSZENIA

Każdy ma możliwość zamieszczania darmowych ogłoszeń na stronie. Zarejestruj się !


[Rejestracja]
[Ogłoszenia]


Kod QR

Zeskanuj kod
i dodaj łatwo stronę
Izbica Kujawska Online do swoich kontaktów w smartfonie